77 431 28 15
Ul. Klasztorna 4, 48-325 Ścinawa Mała
NAUCZNIE ZDALNE OD DNIA 30 LISTOPADA

Szanowni Rodzice,

Od poniedziałku, 30 listopada br. stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 roku.

Rozwiązanie to przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Przedszkole będzie funkcjonować bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

Świetlica i biblioteka będzie funkcjonować zgodnie z planem.

Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze będą prowadzone na terenie szkoły (są to grupy do 5 osób).

Uczniowie podczas nauczania na odległość z pomocą nauczycieli realizują podstawę programową za pomocą ustalonych komunikatorów i aplikacji i zgodnie z ustalonymi procedurami.

Nieobecność ucznia traktowana jest jak absencja podczas każdej innej choroby, obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie tematów w zeszytach i nadrobienie zaległości ( uzyskanie drogą telefoniczną, mailową od kolegi, koleżanki informacji o przerabianych tematach, przesłanie za pomocą aplikacji Teams zdjęć , skanów notatek z lekcji itp.), a rodzica usprawiedliwienie nieobecności u wychowawcy.

       Nauczyciele podczas pracy zdalnej na bieżąco oceniają prace uczniów zgodnie z zapisami w Statucie ZS-P w Ścinawie Małej. Przewiduje się następujące źródła informacji w trakcie zdalnego nauczania, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

·         odpowiedzi ustne z wykorzystaniem komunikatora on-line;

·         sprawdziany pisemne z wykorzystaniem platformy on-line;

·         praca domowa przesłana za pomocą komunikatora on-line;

·         wypracowanie przesłane przy wykorzystaniu komunikatora on-line;

·         wytwory pracy własnej ucznia przekazane za pomocą komunikatora on-line;

·         praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach;

·         aktywność ucznia w czasie zajęć on-line;

Została podjęta również decyzja, że przerwa edukacyjna w szkołach będzie trwała od 4 do 17 stycznia 2021 r. dla wszystkich i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z zapisami w Statucie ZS-P w Ścinawie Małej – 31.01.2021r., w związku z tym rada klasyfikacyjna -  25.01.2020r.

Obecna sytuacja w naszym kraju jest mocno dynamiczna i rozwojowa. Proszę śledzić na bieżąco stronę szkoły i Facebooka. Proszę być w stały kontakcie z wychowawcą klasy. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Życzmy sobie wzajemnie dużo odporności i zdrowia, pokory, rozwagi i odpowiedzialności – za siebie i innych.

Z poważaniem

Joanna Beśka – dyrektor ZS-P w Ścinawie Małej

Dane adresowe:
Ul. Klasztorna 4,
48-325 Ścinawa Mała
77 431 28 15
zsp-scinawa@wp.pl
Tekst tagi:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treśćią naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo informacje, dotyczące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, który obejmuje Szkołę Podstawową w Ścinawie Małej, przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz przedszkole w Węży. Znajdą tutaj Państwo wiele użytecznych informacji, w tym newsy z życia placówek, osiagniecia uczniów czy dokumenty do pobrania. 

Facebook