77 431 28 15
Ul. Klasztorna 4, 48-325 Ścinawa Mała
Reg. konkursu Najlepsza Klasa

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej ogłasza konkurs "Najlepsza Klasa Roku''.

Regulamin konkursu

I. WSTĘP

Konkurs ma na celu:

·         · mobilizację uczniów do efektywnej nauki i podnoszenia frekwencji,

·         · inspirowanie zespołów klasowych do podejmowania kreatywnych działań na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej,

·         · mobilizację uczniów do współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły,

·         · kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji i gry fair play,

·         · integracja zespołów klasowych i środowiska szkolnego,

·         · tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy,

·         · rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów

·         · promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej. Konkurs trwa cały rok szkolny 2019/2020 ( wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.).  W konkursie biorą udział klasy IV – VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej. Konkurs polega na rywalizacji między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą liczbę punktów. Zwycięska klasa otrzymuje puchar i tytuł „Najlepsza Klasa Roku”.
Wyniki konkursu są ogłaszane na akademii kończącej rok szkolny 2019/2020.

III. KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

·         · Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

·         · Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

·         · Przewodniczący klas biorących udział w konkursie

·         · Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

2. Bieżące wyniki zbiera, przechowuje, wstępnie podlicza i przedstawia Komisji Konkursowej Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego Zastępca.

3. Przewodniczący klas w porozumieniu z Wychowawcami klas są zobowiązani do systematycznego przekazywania na ręce Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego informacji związanych z udziałem ich klas w konkursie i mających istotny wpływ na punktację .

IV. KRYTERIA OCENIANIA I PUNKTACJA

Wyniki w nauce.

Klasy otrzymują punkty za najlepsze wyniki w nauce za I półrocze i II półrocze (pod uwagę brana jest ocena średnia całej klasy) .W każdym półroczu klasa może otrzymać następującą ilość punktów :

·         · I miejsce: 20 punktów

·         · II miejsce: 15 punktów

·         · III miejsce:10 punktów 

2. Frekwencja.

Klasy otrzymują punkty za najwyższą frekwencję za I półrocze i II półrocze (pod uwagę brana jest frekwencja średnia całej klasy) . W każdym półroczu klasa może otrzymać następującą ilość punktów :

·         · I miejsce: 10 punktów

·         · II miejsce: 6 punktów

·         · III miejsce: 4 punkty

3. Czytelnictwo w bibliotece szkolnej.

Klasy otrzymują punkty za najwyższą ilość przeczytanych książek które zostały wypożyczone z biblioteki szkolnej za I półrocze i II półrocze (pod uwagę brana jest ilość przeczytanych książek które zostały wypożyczone z biblioteki szkolnej przez uczniów całej klasy) .W każdym półroczu klasa może otrzymać następującą ilość punktów :

·         · I miejsce: 8 punktów

·         · II miejsce: 5 punktów

·         · III miejsce: 2 punkty

4. Udział w konkursach przedmiotowych.

·         · szkolnych :
- Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3 ) – 3 punkty od osoby

·          gminnych :
- Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3 ) – 5 punktów od osoby (udział 1 p od osoby)

·         · wojewódzkich :
- Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3 ) – 10 punktów od osoby (udział 1 p od osoby)

·         · ogólnopolskich :
- Udział - 10 punktów. od osoby
- Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3 ) – 30 punktów od osoby

5.Udział w zawodach sportowych

·         · szkolnych : Laureaci zawodów (miejsca od 1 do 3 ) – 3 punkty od osoby

·         · gminnych :
- Udział - 1 punkt. od osoby
- Laureaci zawodów (miejsca od 1 do 3 ) – 5 punktów od osoby

·         · wojewódzkich :
- Udział - 3 punkty. od osoby
- Laureaci zawodów (miejsca od 1 do 3 ) – 10 punktów od osoby

·         · ogólnopolskich :
- Udział - 10 punktów. od osoby
- Laureaci zawodów (miejsca od 1 do 3 ) – 30 punktów od osoby

6.Udział w akcjach charytatywnych , zbiórkach i konkursach;

Ocenie Komisji Konkursowej podlegał będzie udział , efekty i zaangażowanie klas biorących udział w konkursie w akcjach charytatywnych , zbiórkach i konkursach organizowanych przez Klub Samorząd Uczniowski, akcjach ogólnopolskich a także przez same klasy takich jak :

·         · Ogólnopolska akcja "Góra Grosza”

·         · Ogólnopolska akcja "Nakręć się”

·         · Ogólnopolska akcja "Pomóż i Ty”

·         · Ogólnopolska akcja "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

·         · Zbiórka „Słodka paczka” i inne.

Klasy otrzymują punkty zgodnie z oceną Komisji Konkursowej swoich działań za I półrocze i II półrocze. W każdym półroczu klasa może otrzymać następującą ilość punktów :

·         · I miejsce: 15 punktów

·         · II miejsce: 10 punktów

·         · III miejsce: 5 punktów

V. USTALENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów zostają rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Zapraszamy do zmagań o zaszczytny tytuł
" Najlepsza Klasa Roku''

 

 

Dane adresowe:
Ul. Klasztorna 4,
48-325 Ścinawa Mała
77 431 28 15
zsp-scinawa@wp.pl
Tekst tagi:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treśćią naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo informacje, dotyczące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, który obejmuje Szkołę Podstawową w Ścinawie Małej, przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz przedszkole w Węży. Znajdą tutaj Państwo wiele użytecznych informacji, w tym newsy z życia placówek, osiagniecia uczniów czy dokumenty do pobrania. 

Facebook